วิวัฒนาการแห่งการเดินทาง
สำหรับทุกคน

วิวัฒนาการแห่งการเดินทาง
สำหรับทุกคน

วิวัฒนาการแห่งการเดินทาง
สำหรับทุกคน

วิวัฒนาการแห่งการเดินทาง
สำหรับทุกคน

2แสน

2แสน

2แสน

ค่าเฉลี่ยของการใช้บริการ
ต่อวัน

ค่าเฉลี่ยของการใช้บริการ
ต่อวัน

ค่าเฉลี่ยของการใช้บริการ
ต่อวัน

อันดับ 1 ในเอเชีย

อันดับ 1 ในเอเชีย

อันดับ 1 ในเอเชีย

จำนวน
การใช้บริการ

จำนวน
การใช้บริการ

จำนวน
การใช้บริการ

5หมื่น

5หมื่น

5หมื่น

จำนวนสกู๊ตเตอร์ GCOO
ที่ให้บริการทั้งหมดในปี 2022

จำนวนสกู๊ตเตอร์ GCOO
ที่ให้บริการทั้งหมดในปี 2022

จำนวนสกู๊ตเตอร์ GCOO
ที่ให้บริการทั้งหมดในปี 2022

GCOO ชวนคุณเข้าสู่โลกแห่งการเดินทาง
และความสะดวกสบาย.

GCOO ชวนคุณมาสู่โลกแห่งการเคลื่อนที่และความสะดวกสบาย.

GCOO ชวนคุณเข้าสู่โลกแห่งการเดินทาง
และความสะดวกสบาย.

GCOO มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

GCOO มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้

ของขวัญที่มีความหมายสำหรับผู้คนและโลก,

ของขวัญที่มีความหมายสำหรับผู้คนและโลก,

ของขวัญที่มีความหมายสำหรับผู้คนและโลก,

GCOO กำลังทำงานเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

GCOO กำลังทำงานเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

GCOO กำลังทำงานเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เป้าหมายของเราคือการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นถัดไป

เป้าหมายของเราคือการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นถัดไป

ทุกที่ทั่วประเทศ ขี่ GCOO

ทุกที่ทั่วประเทศ ขี่ GCOO

ทุกที่ทั่วประเทศ ขี่ GCOO

6.6M ชั่วโมง 36M กิโลเมตร

6.6M ชั่วโมง 36M กิโลเมตร

6.6M ชั่วโมง 36M กิโลเมตร