ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทั่วไป (HR&GA)

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทั่วไป (HR&GA)

เราสร้างพื้นฐานที่องค์กรและบุคคลากรสามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและนโยบายที่เหมาะสม เราเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในองค์กร

[คุณสมบัติการสมัคร]

 • การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 • บุคคลที่มีแนวคิดและความเป็นบวก

 • ผู้ที่มีความเข้าใจและสนใจในการเคลื่อนย้ายส่วนบุคคล

 • บุคคลที่ไม่มีข้อห้ามในการเดินทางไปต่างประเทศและการเดินทางเพื่อธุรกิจ

 • ชายที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น


[สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ]

 • ผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาพิเศษ (มากกว่า 1 ปี)

 • ผู้ที่มีใบรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม


[เงื่นไขการทำงาน]

 • ประเภทการจ้างงาน : พนักงานประจำ (ระยะทดลองงาน 3 เดือน)

 • สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร เขตกังนัม ถนนเตหะรานโร4กิล 28)

 • รูปแบบการทำงาน : ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์, หยุดวันหยุดประจำสัปดาห์)

 • เวลาทำงาน : 09:00 น. ~ 18:00 น., เวลาเข้างานออกงานไม่ตรงกันและการทำงานจากที่บ้านกำลังดำเนินการ (1-2 วันต่อสัปดาห์)


[เอกสารที่ต้องส่ง]

 • ประวัติย่อและจดหมายแนะนำตัว (แนบเป็นไฟล์รูปภาพ)

 • สามารถแนบผลงานได้

 • เอกสารที่ต้องส่งหลังจากการได้รับการประกาศนียบัตรสูงสุด, ใบรับรองการหักภาษีจากที่ทำงานก่อนหน้า


※ ถ้ามีข้อมูลเท็จในใบสมัคร อาจจะถูกยกเลิกคุณสมบัติ

※ ผู้ที่เคยทำงานให้กับชาติและผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ที่ควรคุ้มครองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการจ้างงาน

1

การสมัคร & การตรวจสอบเอกสาร

เรากำลังแจ้งผ่านทางอีเมลเกี่ยวกับการผ่านการคัดเลือกเอกสารและกำลังประสานงานกำหนดการสัมภาษณ์ให้เข้ากับกำหนดการของผู้สมัครอย่างเต็มที่ค่ะ

2

สัมภาษณ์งานครั้งที่ 1

ใบสมัครที่คุณส่งมาเป็นพื้นฐานในการแสดงความสามารถในการทำงานที่คุณสะสมมาตลอดเวลา และเป็นโอกาสให้เราได้พูดคุยกัน

3

สัมภาษณ์รอบที่ 2 (ถ้าจำเป็น)

ตามตำแหน่งและหน้าที่การงาน อาจจะมีการสัมภาษณ์มากกว่า 2 ครั้งหากจำเป็น

4

ผ่านการคัดเลือกสุดท้าย

เราจะประกาศผลการคัดเลือกสุดท้ายให้ทราบอย่างรวดเร็วหลังจบการสัมภาษณ์ค่ะ

กระบวนการจ้างงาน

1

การสมัคร & การตรวจสอบเอกสาร

เรากำลังแจ้งผ่านทางอีเมลเกี่ยวกับการผ่านการคัดเลือกเอกสารและกำลังประสานงานกำหนดการสัมภาษณ์ให้เข้ากับกำหนดการของผู้สมัครอย่างเต็มที่ค่ะ

2

สัมภาษณ์งานครั้งที่ 1

ใบสมัครที่คุณส่งมาเป็นพื้นฐานในการแสดงความสามารถในการทำงานที่คุณสะสมมาตลอดเวลา และเป็นโอกาสให้เราได้พูดคุยกัน

3

สัมภาษณ์รอบที่ 2 (ถ้าจำเป็น)

ตามตำแหน่งและหน้าที่การงาน อาจจะมีการสัมภาษณ์มากกว่า 2 ครั้งหากจำเป็น

4

ผ่านการคัดเลือกสุดท้าย

เราจะประกาศผลการคัดเลือกสุดท้ายให้ทราบอย่างรวดเร็วหลังจบการสัมภาษณ์ค่ะ

กระบวนการจ้างงาน

1

การสมัคร & การตรวจสอบเอกสาร

เรากำลังแจ้งผ่านทางอีเมลเกี่ยวกับการผ่านการคัดเลือกเอกสารและกำลังประสานงานกำหนดการสัมภาษณ์ให้เข้ากับกำหนดการของผู้สมัครอย่างเต็มที่ค่ะ

2

สัมภาษณ์งานครั้งที่ 1

ใบสมัครที่คุณส่งมาเป็นพื้นฐานในการแสดงความสามารถในการทำงานที่คุณสะสมมาตลอดเวลา และเป็นโอกาสให้เราได้พูดคุยกัน

3

สัมภาษณ์รอบที่ 2 (ถ้าจำเป็น)

ตามตำแหน่งและหน้าที่การงาน อาจจะมีการสัมภาษณ์มากกว่า 2 ครั้งหากจำเป็น

4

ผ่านการคัดเลือกสุดท้าย

เราจะประกาศผลการคัดเลือกสุดท้ายให้ทราบอย่างรวดเร็วหลังจบการสัมภาษณ์ค่ะ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

การสมัครงานเขียนอย่างไร?
การสมัครงานเขียนอย่างไร?
การสมัครงานเขียนอย่างไร?
ฉันสามารถสมัครซ้ำได้หรือไม่?
ฉันสามารถสมัครซ้ำได้หรือไม่?
ฉันสามารถสมัครซ้ำได้หรือไม่?
สัมภาษณ์จะดำเนินการอย่างไร?
สัมภาษณ์จะดำเนินการอย่างไร?
สัมภาษณ์จะดำเนินการอย่างไร?
ผมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกหลังจากสมัครได้อย่างไร
ผมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกหลังจากสมัครได้อย่างไร
ผมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกหลังจากสมัครได้อย่างไร
ผ่านขั้นตอนต่อไปคืออะไร?
ผ่านขั้นตอนต่อไปคืออะไร?
ผ่านขั้นตอนต่อไปคืออะไร?

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

ชั้น 12, 28 Teheran-ro 4-gil, Gangnam-gu, โซล

สังกัด

GCOO สำนักงานใหญ่

ลักษณะการจ้างงาน

พนักงานประจำ

สายงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทั่วไป (HR&GA)

การเป็นสมาชิก

GCOO บริษัท แม่ GBike

ประเภทการจ้างงาน

พนักงานประจำ

อาชีพ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทั่วไป (HR&GA)

สมัคร

지원하기