THA
ประกาศข่าว

GCOO, ได้จ้าง Jeong Seunghwa อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัย AI ของ Tmax เป็น CTO

GCOO, ได้จ้าง Jeong Seunghwa อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัย AI ของ Tmax เป็น CTO

ด้วยเทคโนโลยีที่โดดเด่นด้วย AI เป็นหลักในทั้งตลาดในและต่างประเทศ

ด้วยเทคโนโลยีที่โดดเด่นด้วย AI เป็นหลักในทั้งตลาดในและต่างประเทศ

Wednesday, November 2, 2022

Wednesday, November 2, 2022

Wednesday, November 2, 2022

Wednesday, November 2, 2022

GBike (CEO Yoon Jong-su) ซึ่งดำเนินการแพลตฟอร์มบริการให้เช่าสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า GCOO ได้ประกาศเมื่อวันที่ 00 ว่าได้จ้างอดีตผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ TmaxAI เข้าดำรงตำแหน่ง Chief Technology Officer (CTO)

CTO คนใหม่ จอง ซึงฮวา ได้รับปริญญาโทจากสถาบันพอฮังพลายวิศวกรรม และต่อมาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองไอร์แลนด์ TCD (Trinity College Dublin) โดยเฉพาะที่ห้องปฏิบัติการ Bell Labs เขาได้นำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกราฟความรู้และเครือข่าย และเมื่มเร็วๆนี้ ในฐานะหัวหน้าห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ Tmax เขาได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเทคนิคที่หลากหลายทำให้เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI อย่างแน่นหนา

GBike มีแผนจะแข็งแกร่งฐานการผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (HWᆞSW) เพิ่มเติม เพื่อก้าวสู่ผู้ให้บริการแชร์เวสมารยาทส่วนบุคคลอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะหลังจากพัฒนาและเริ่มใช้งาน GCOO K ซึ่งเป็นสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศในปี 2020 และตามมาด้วยโมเดลธุรกิจ GCOO K2ที่กำลังจะเปิดตัว โดยมีการติดตั้งระบบ ADAS (ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่) และกล้องบันทึกขณะขับขี่ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางในการส่วนรวมระบบ AIoT ที่ชาญฉลาดเข้ากับการเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยี AI หลัก

นอกจากนี้ จะทำการปรับปรุงแอป GCOO เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้ใช้ โดยการสร้าง IoT และคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถให้บริการทั่วโลก พร้อมทั้งเพิ่มความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์ม MaaS แบบรวมศูนย์ ซึ่งโครงสร้าง API ที่เอื้ออำนวยต่อการเชิงร่วมกันของมวลชนการขนส่งที่หลากหลาย

จอง ซึงฮวา CTO กล่าวว่า “การใช้ AI กับเวสมารยาทส่วนบุคคลคือการปฏิวัติ” และ “เขาให้คำมั่นว่าจะแสดงพลังงานทางเทคนิลที่ไม่สามารถจำลองได้ในการแข่งขันด้านคุณภาพด้วยการผสานความรู้ในบริการ ICT เข้ากับความสามารถในการผลิตของ GBike เป็นของตัวเอง”

CEO ยุน จง-ซู แสดงความคาดหวังว่า “ผมคาดหวังว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ระดับสากลของจอง ซึงฮวา CTO จะสร้างความพอเพียงเชิงปฏิสัมพันธ์ดีๆ ให้กับ GBike” ขณะเดียวกัน GBike ก็ได้เร่งขยายการค้าในตลาดโลก นอกจากการก่อตั้งบริษัทในสหรัฐฯเมื่อเดือนที่แล้ว ยังได้เริ่มเข้าสู่ตลาดของไทยด้วย

ซีทีโอ ADAS ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ AIOT การสรรหาบุคลากร ห้องแล็บเบล GCOOter พาหนะส่วนบุคคล สกูตเตอร์แชร์
ซีทีโอ ADAS ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ AIOT การสรรหาบุคลากร ห้องแล็บเบล GCOOter พาหนะส่วนบุคคล สกูตเตอร์แชร์

ทีมความร่วมมือภายนอก

เป็นทีมที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการโปรโมทข่าวสาร.

ทีมความร่วมมือภายนอก

เป็นทีมที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการโปรโมทข่าวสาร.

ทีมความร่วมมือภายนอก

เป็นทีมที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการโปรโมทข่าวสาร.

โพสต์ใหม่

โพสต์ใหม่