THA
ประกาศข่าว

GCOO, การร่วมงานใน 'ฟอรัมนานาชาติหัวหิน(Hue) 2023' ของเวียดนาม … มีการดำเนินพิธีลงนามข้อตกลงเพื่อนำเข้ามอบิลิตี้อัจฉริยะสีเขียว

GCOO, การร่วมงานใน 'ฟอรัมนานาชาติหัวหิน(Hue) 2023' ของเวียดนาม … มีการดำเนินพิธีลงนามข้อตกลงเพื่อนำเข้ามอบิลิตี้อัจฉริยะสีเขียว

การมีส่วนร่วมในแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ... ข้อตกลงในการนำเสนอบริการแชร์ PM ซึ่งรวมถึงจักรยานไฟฟ้า TPM

การมีส่วนร่วมในแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ... ข้อตกลงในการนำเสนอบริการแชร์ PM ซึ่งรวมถึงจักรยานไฟฟ้า TPM

Monday, December 4, 2023

Monday, December 4, 2023

Monday, December 4, 2023

Monday, December 4, 2023

บริษัท GCOO ผู้ดำเนินงานแพลตฟอร์มแชร์เครื่องเคลื่อนย้ายส่วนบุคคล (PM) ชื่อ TPM ได้เข้าร่วมงาน ‘2023 HUE International Forum’ ที่จัดขึ้นที่เวียดนาม โดยมีการนำเสนอในเซสชันและจัดพิธีลงนามสำหรับสมาร์ทโมบิลิตี้.

งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม ณ เมืองฮเว่ โดยจัดโดยฮเว่เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ (HueCIT) ร่วมกับบริษัท SMC ฮเว่ และสถาบันวิจัยอาคารสิ่งปลูกสร้างของเรา (AURI) เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าทางมรดกและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของฮเว่ ในฐานะเมืองหลวงโบราณ และเพื่อหารือถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล.

GCOO มีแผนที่จะนำเสนอบริการแชร์ PM อย่างรถจักรยานไฟฟ้าให้กับฮเว่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนายั่งยืนของเมือง โดยมีการนำเสนอในฟอรั่มครั้งนี้ เกี่ยวกับมุมมองในอนาคตของการขนส่งสีเขียวและนวัตกรรมในอนาคต.

ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมในฟอรั่มได้แลกเปลี่ยนเทรนด์ปัจจุบันและไอเดียนวัตกรรมในด้านวัฒนธรรม, สิ่งแวดล้อม และการขนส่ง นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน, กลยุทธ์สำหรับสร้างเมืองสมาร์ทและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสีเขียว.

ที่งานสแปเชี่ยลอีเวนต์หลังจากเซสชันฟอรั่ม มีพิธีลงนามระหว่าง Hoang Viet Trung จากศูนย์รักษาโบราณสถานฮเว่ (Hue Monument Conservation Center, HMCC) และ ยุน จง ซู ซีอีโอของ GBike เกี่ยวกับการนำเข้าสมาร์ทโมบิลิตี้ของฮเว่.


<Hoang Viet Trung HMCC ผู้จัดการศูนย์และ ยุน จง ซู ซีอีโอ TPM>

 HMCC เป็นหน่วยงานที่จัดการมรดกวัฒนธรรมไม่วัตถุของเมืองฮเว่ ตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ในปี 1993.

เวียดนามเป็นประเทศที่มีความคุ้นเคยกับยานพาหนะสองล้อ และมีสัดส่วนประชากรวัยรุ่น ที่ฮเว่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามาของ TPM นั้นมีมรดกโลกและเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นสมาชิกของโครงการเมืองมรดกโลก ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเวียดนาม มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างพระราชวังโบราณ คล้ายกับเมืองโบราณแห่งอื่นๆ เช่น คยองจูของประเทศเกาหลี ที่กำลังจะได้รับการยกระดับเป็นเมืองตรงข้ามที่กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคกลาง.

ยุน จง ซู ซีอีโอของ TPM กล่าวว่า "เป็นเกียรติที่จะได้มาร่วมพิจารณาและสนทนากับหน่วยงานต่างๆเช่น จีจีจีไอ และ AURI เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของฮเว่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงโบราณที่ยูเนสโก้ได้รับรอง" เขากล่าวเสริมว่า "TPM ในฐานะบริษัทนวัตกรรมโมบิลิตี้ เราจะสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงเป็นการขนส่งสีเขียว ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก ขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง" บริษัทกำลังดำเนินการตามโปรแกรมพัฒนายั่งยืนของเมืองฮเว่ และจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าเมืองฮเว่จะมีอนาคตที่ยั่งยืน.

TPMGCOOเวียดนามเมืองฮวสมาร์ทซิตี้
TPMGCOOเวียดนามเมืองฮวสมาร์ทซิตี้

ทีมความร่วมมือภายนอก

เป็นทีมที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการโปรโมทข่าวสาร.

ทีมความร่วมมือภายนอก

เป็นทีมที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการโปรโมทข่าวสาร.

ทีมความร่วมมือภายนอก

เป็นทีมที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการโปรโมทข่าวสาร.

โพสต์ใหม่

โพสต์ใหม่