THA
ประกาศข่าว

GCOO ด้ระดมทุนในซีรี่ส์ C และได้ทำข้อตกลงเป็นตัวแทนหลักในการ IPO กับ บริษัท หลักทรัพย์มิราอีแอสเซท

GCOO ด้ระดมทุนในซีรี่ส์ C และได้ทำข้อตกลงเป็นตัวแทนหลักในการ IPO กับ บริษัท หลักทรัพย์มิราอีแอสเซท

ลิงค์แอสเซท แมเนจเมนท์ ได้รับการลงทุนจาก มิรา에 แอสเซท ซีเคียวริตีส์ สำเร็จ พร้อมเริ่มต้นให้บริการระดับโลก

ลิงค์แอสเซท แมเนจเมนท์ ได้รับการลงทุนจาก มิรา에 แอสเซท ซีเคียวริตีส์ สำเร็จ พร้อมเริ่มต้นให้บริการระดับโลก

Tuesday, February 28, 2023

Tuesday, February 28, 2023

Tuesday, February 28, 2023

Tuesday, February 28, 2023

GCOO(CEO Jong SOO Yoon) ซึ่งดำเนินการบริการแชร์แพลตฟอร์ม 'GCOO' ได้รับเงินลงทุนในรอบ Pre-Series C จาก Link Asset Management และ Mirae Asset Securities และได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 28 พวกเขาได้ลงนามในสัญญาการจัดการ IPO กับ Mirae Asset Securities

GCOO ได้ดำเนินการระดมทุนตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำเร็จในการระดมทุนกับ Link Asset Management และ Mirae Asset Securities โดยเฉพาะ Link Asset Management เป็นบริษัทลงทุนที่เคยลงทุนใน SpaceX เป็นครั้งแรกในปี 2017 ในประเทศ นอกจากนี้ GCOO ยังได้ทำสัญญาการจัดการ IPO กับ Mirae Asset Securities ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และมีเป้าหมายที่จะ IPO ในต้นปี 2025

GCOO คือ บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมโมบิลิตี้ส่วนบุคคลในประเทศ และตั้งแต่ปี 2020 ได้ทำรายได้สูงสุดในเอเชีย สำเร็จในการผลิต PM ประเภทแชร์ในประเทศเป็นครั้งแรก และได้เพิ่มคุณภาพการบริการโดยมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ AI รวมถึงขยายองค์กรกำกับโดยพนักงานประจำเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานระดับประเทศที่เห็นได้ชัดเจน

ตามการพูดของ GCOO, รายได้ของปี '22 คือ 53 พันล้านวอน ซึ่งเพิ่มขึ้น 60% จากปีก่อนหน้า และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 38 เท่า นำไปสู่เพิ่มของรายได้โดยรวมและช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นซึ่งนั่นคือสาเหตุที่ทำให้มีการลงทุนครั้งนี้

GCOO ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ในการแชร์ PM จาก 'Gcooter' เป็น 'GCOO' เพื่อขยายไปทั่วโลกในต้นปีนี้ และ GCOO ได้เริ่มขยายไปยัง Los Angeles และประเทศไทย ตั้งแต่ปีที่แล้ว และจะได้พบบริการนี้ที่กวมและเวียดนามตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ หากคำนึงถึงว่า 95% ของรายได้ 53 พันล้านวอนของ GCOO ในปีที่ผ่านมามาจากการแชร์ PM ในประเทศ คาดหวังว่าจะมีการเติบโตของรายได้ในอนาคต

นอกจากนี้ GCOO ยังเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมแชร์ PM ในประเทศที่ผลิต PM ประเภทแชร์เอง โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายนนี้

Kim Seong-ha, CFO ของ GCOO กล่าวว่า “เรามั่นใจว่าความแตกต่างและความสามารถทางเทคโนโลยีของ GCOO ที่ประสบความสำเร็จในเกาหลีจะสามารถตอบสนองได้ดีในตลาดต่างประเทศ และอุตสาหกรรมโมบิลิตี้ระดับโลกต่างประหลาดใจกับความสำเร็จของเรา และเริ่มศึกษาวิธีของเรา ปีนี้จะเป็นปีแรกที่ GCOO ขยายไปต่างประเทศ และเป็นปีแรกที่ PM แชร์ที่ผลิตในประเทศจะเปิดเผยต่อโลก เราจะไม่หยุดพัฒนาบริการและส่วนของการผลิตเพื่อให้ได้รับการประเมินที่ดีในตลาดการเงิน”

ซีรี่ส์ C การเสนอขายหุ้น IPO GCOO
ซีรี่ส์ C การเสนอขายหุ้น IPO GCOO

ทีมความร่วมมือภายนอก

เป็นทีมที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการโปรโมทข่าวสาร.

ทีมความร่วมมือภายนอก

เป็นทีมที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการโปรโมทข่าวสาร.

ทีมความร่วมมือภายนอก

เป็นทีมที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ผ่านการโปรโมทข่าวสาร.

โพสต์ใหม่

โพสต์ใหม่