THA
ด้านใน

UX ดีไซเนอร์ใช้เพลงเพื่อเพิ่มความรู้สึกให้กับแบรนด์

UX ดีไซเนอร์ใช้เพลงเพื่อเพิ่มความรู้สึกให้กับแบรนด์

UX ดีไซเนอร์นำจิตวิญญาณเข้าสู่แบรนด์ผ่านการท้าทายด้านเพลง

UX ดีไซเนอร์นำจิตวิญญาณเข้าสู่แบรนด์ผ่านการท้าทายด้านเพลง

Monday, April 29, 2024

Monday, April 29, 2024

Monday, April 29, 2024

Monday, April 29, 2024

สวัสดีครับ, ฉันคือ Kkobi ผู้ดูแล UX ที่ GCOO ล่าสุดฉันได้เป็นผู้จัดการโครงการ (PM) สำหรับโครงการที่ซับซ้อนในการเปลี่ยนช่องทางศูนย์บริการลูกค้าไปยัง 'Channel Talk' ซึ่งฉันได้จัดการงานหลายอย่างตั้งแต่การเจรจาและการทำสัญญา การโยกย้ายฐานข้อมูล การออกแบบส่วนต่อประสานการสนทนา และการผลิตคำทักทายจาก AI TTS เมื่อโทรเชื่อมต่อ สิ่งที่ท้าทายเป็นพิเศษในโครงการนี้คือการทุ่มเทในการพยายามที่จะผสมผสานดนตรีกับการออกแบบ UX ผ่าน 'GCOO Song' ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยมากมายที่จำเป็นสำหรับการย้ายช่องทางศูนย์บริการลูกค้า


การเข้าถึงทางสร้างสรรค์ในการผลิตดนตรี: Suno AI

 'GCOO Song' ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือแต่งดนตรีด้วยปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดอย่าง Suno AI ซึ่งมุ่งหวังใช้ความสามารถของ AI ในการสร้างทำนอง จังหวะ และฮาร์ฮอนีอัตโนมัติ พร้อมทั้งผสมผสานอารมณ์และตัวตนของแบรนด์เราเข้ากับดนตรี เพลงที่สร้างขึ้นโดย Suno AI มีความเป็นเอกลักษณ์และสามารถแสดงจุดยืนของ GCOO ผ่านภาษาดนตรีได้ ภายในกระบวนการนี้ เราได้ผลิตเพลงต่างๆ มากกว่า 500 เพลง และแต่ละเพลงจะถูกเขียนเนื้อเพลงและปรับแต่งทำนองรวมถึงสไตล์ของเพลงอย่างละเอียดเพื่อให้ตรงกับแบรนด์ของเรา เพลงที่สะท้อนความเป็น GCOO ที่สุดจะถูกคัดเลือกให้เป็น 'GCOO Song' อย่างเป็นทางการ เพลงนี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่าง GCOO และผู้ใช้ รวมถึงช่วยเสริมประสบการณ์แบรนด์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


บทบาทและเป้าหมายของ 'GCOO Song'

เพลงนี้เป็นเสียงที่ลูกค้าจะได้ยินเป็นครั้งแรกเมื่อเชื่อมต่อกับศูนย์บริการลูกค้า ซึ่งได้ทำหน้าที่แทนเสียงโทรศัพท์ปกติ การตัดสินใจทางกลยุทธ์นี้มีบทบาทสำคัญในการทำให้ลูกค้าประทับใจแรกเห็นและยังตราภาพของ GCOO ที่แสดงถึงนวัตกรรมและความเป็นมิตร 'GCOO Song' มุ่งเน้นการสื่อสารค่านิยมหลักและอารมณ์ของแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการของเรามีประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เป็นบวก


การผสานรวมระหว่างเทคโนโลยีกับศิลปะ

การนำเข้า Suno AI นับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการรวมเอาเทคโนโลยีและศิลปะเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิผล Suno AI เน้นย้ำถึงการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีความเชื่อมโยงทางอารมณ์ ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้ามีความมีมนุษย์มากยิ่งขึ้นและน่าสนใจ AI ที่ช่วยในการสร้างเพลงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่ออารมณ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้อย่างใหม่


สรุป

ผ่านโครงการ 'GCOO Song' เราได้สำรวจวิธีการรวมเอาเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสบการณ์แบรนด์ให้แก่ผู้ใช้งาน การเข้าถึงด้วยความคิดสร้างสรรค์นี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของแบรนด์ GCOO และสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่ยั่งยืนกับผู้ใช้งาน เราที่ GCOO มุ่งมั่นที่จะดำเนินการนวัตกรรมต่อไปเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

UXแบรนด์AI
UXแบรนด์AI

หัวหน้าฝ่าy UX Kkobi

UX และแบรนด์ที่พาดผ่านกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้

หัวหน้าฝ่าy UX Kkobi

UX และแบรนด์ที่พาดผ่านกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้

หัวหน้าฝ่าy UX Kkobi

UX และแบรนด์ที่พาดผ่านกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้

โพสต์ใหม่

โพสต์ใหม่